Specijalizovan program za auto servise

Program vodi evidenciju o vašim partnerima (klijentima) i njihovim vozilima. Iz programa možete pisati i štampati račune i radne naloge. Program pamti račune, radne naloge kao i sve popravke koje ste izvršili. Kasnije, po potrebi, npr. ako dođe do reklamacije, veoma brzo možete da pronađete željeni račun i provjerite izvršene popravke.

Vođenje rasporeda

Pomoću programa na lak i efikasan način možete upisati termin za popravku,servis,evidentirati koliko će popravka odprilike trajati. Program pamti sve termine koji su upisani i arhivira ih te na taj način imate uvid u raspored. Brzo, efikasno, upisujete termin i cijeli tim ljudi istovremeno može da predvidi raspored radova u servisu.

Računi / Fakture

Pomoću našeg programa možete na brz i efikasan način izdati fakturu kupcu na kojoj ima mogućnost odabira vozila na koje se odnosi. Jednim klikom možete lako označiti da je faktura plaćena i uvjek imate uvid na broj neplaćenih faktura. Prilikom otvaranja nove fakture možete da upišete vaše troškove koji su nastali prilikom odklanjanja kvara na vozilu a program računa na osnovu toga koliko ste imali zarade po izdatoj fakturi.

Izgled Fakture

Faktura sadrži sve neophodne elemente kako bi bila validna. Memorandum firme, podatke o komitentu, podatke o vozilo na koje se faktura odnosi, dijelove/usluge, datum izdavanja, valutu plaćanja. Kreiranje fakture traje svega par sekundi i fakture se mogu štampati.

Brz pregled radnih naloga

Ovaj dio programa Vam služi da na brz i efikasan način cijli tim ljudi u Vašem servisu vidi kako stoji trenutno stanje vozila u servisu. Kada Vas neki klijent pozove vi na brz način bez raspitivanja u servisu možete iz kancelarije provjeriti trenutno stanje svakog vozila tako što svaki zaposleni može da mijenja statuse što u praksi znači kada serviser započne neki rad na vozilu jednostavnom promjenom statusa označi u kom je statusu vozilo (prijem,pregled,čekanje na dijelove,popravka u toku, popravka završena, vozilo preuzeto)

Radni nalog

Radni nalog posjeduje sve neophodne elemente kako bi svaki zaposleni mogao da započne popravku vozila. Na radnom nalogu postoji mogućnost ucrtavanja oštećenja vozila prilikom preuzimanja, napomena od kupca, trenutno stanje goriva i kilometraže, neophodni dijelovi koji su potrebni radi popravke vozila. Naloge možete štampati a nakon zaključavanja naloga samo administrator tj Vlasnik Servisa ( Vi ) imate mogućnost otključavanja i brisanja arhive naloga.

Program je rađen u CLOUD tehnologiji

Program je rađen u CLOUD tehnologiji

Svi Vaši podaci se skladište u data centru u inostranstvu te ukoliko dodje do kvara Vašeg računara Vi podatke ne gubite. Program nije vezan za operativni sistem Vašeg računara nego za WEB platformu što znači da možete pristupiti programu sa Windows,Linux,Mackintosh,Debian i Android operativnog sistema. Više korisnika može istovremeno da koristi program sa različitih lokacija i nema potrebe za sinhronizacijama podataka.

Višejezičnost

Program je za sada dostupan na sledećim jezicima/pismima

  • Hrvatskom
  • Srpskom
  • Srpskom Cirilici
  • Bosanskom
  • Engleskom
  • Nemačkom

Višejezičnost

Pogledajte Video prezentaciju

U ovom videu možete da vidite izgled i deo funkcionalnosti programa.

30 dana potpuno besplatno

Registrujte nalog i isprobajte naš sistem 30 dana besplatno.

Registracija
30 dana potpuno besplatno